Act Constitutiv

ACT CONSTITUTIV

Al Asociatiei: “Organizatia Somelierilor din Romania 2011”

 

Art.1 Persoanele fizice, cu datele de identificare specificate in Anexa 1, anexa care face parte integranta din acest ACT CONSTITUTIV, intrunite la Sibiu in data de 11 septembrie 2011, au hotarat, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr 26/30.01.2000 art 15 si 16, constituirea unei ASOCIATII care se va numi :  "ORGANIZATIA SOMELIERILOR DIN ROMANIA 2011" persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.

Art.2 Membrii fondatori vor contribui la imbunatatirea activitatilor din Industria Oaspitalitatii prin elaborarea si derularea de programe si strategii durabile de dezvoltare, management si maketing, intensificarea si perfectionarea propriilor membri si a somelierilor in devenire pentru toate nivelele, editarea si tiparirea demateriale de specialitate, intensificarea relatiilor nationale si internationale din domeniu, precum si desfasurarea de alte actiuni specifice conform Statutului alaturat.

Art.3 ASOCIATIA este deschisa, conform prevederilor legale, pentru inscrierea oricarui cetatean roman sau strain indiferent de nationalitate, religie, convingeri politice, sex, care isi insusesc prevederile Statutului si concura la realizarea scopului si obiectivelor acestuia.

Art.4 Sediul ASOCIATIEI  “Organizatia Somelierilor din Romania 2011”este in Bucuresti, strada V.Lucaciu nr 10, parter, camera 1, sector 3.

Art.5 Durata de functionare a ASOCIATIEI este  pe termen nedeterminat

Art.6 Patrimoniul ASOCIATIEI este de 4200,oo lei format din contributia celor 21 de membri fondatori cu cate 200,oo lei.

Art.7 Organele de conducere ale  Organizatiei si componenta nominala :

Presedinte Marian Timofti - somelier profesionist
Prim-Vicepresedinte Tucudean Alexandru - somelier profesionist
Vicepresedinte Transilvania Vlad Muresan - somelier profesionist 
Vicepresedinte Moldova Claudiu Marandici - somelier
Vicepresedinte Muntenia Razvan Cruceanu - somelier profesionist
Secretar General Pentek Istvan - somelier
Director relatii externe Stelian Stefan - somelier profesionist

Cenzor desemnat : Drula Mihai - expert contabil, somelier

Art.8 Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice sunt Marian Timofti si Pentek Istvan.

Art.9 Lista membrilor fondatori, specificati in anexa 1, cu datele de identificare, contributia la formarea patrimoniului si semnatura acestora in original, constituie adoptarea prezentului inscris si a statutului anexat.

Art.10 Sigla si denumirea Asociatiei vor beneficia de protectia dreptului de autor conform legislatiei in vigoare.